مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو الجی غرب تهران

نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی پونک – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی صادقیه – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی شهرک غرب – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی باغ فیض – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی طرشت – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی تهرانسر – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی چیتگر – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی بیمه – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی گیشا – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی شهران – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی کن – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی جنت آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی آریاشهر – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی شهر زیبا – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی حصارک – نمایندگی تعمیر ماکروویو  الجی کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو الجی در شرق تهران

نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی پیروزی – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی مجیدیه – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی شهرک امید – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی باقری – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی تهرانپارس – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی تهران نو – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی حکیمیه – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی شمس آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی نظام آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی حشمتیه – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی دبستان – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی سیدخندان – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی افسریه – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی نارمک – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی سرسبز – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی رسالت – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی هنگام – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی الغدیر – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی وحیدیه – نمایندگی تعمیر ماکروفر ال جی سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو الجی شمال تهران

نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی فرمانیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی تجریش – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی قیطریه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی نیاوران – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی آجودانیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی قلهک – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی پل رومی – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی اقدسیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی جماران – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی چیذر – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی دارآباد – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی اراج – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی درکه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی ازگل – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی لویزان – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی سوهانک – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی دروس – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی داوودیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی زرگنده – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی فرشته – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی ولنجک – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی محمودیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی کامرانیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی ظفر – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی الهیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو الجی در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو الجی در مرکز تهران

نمایندگی تعمیر ماکروویو LG مشیریه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG یاخچی آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG نازی آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG شوش – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG اتابک – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG خراسان – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG شاپور – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG جوادیه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG مولوی – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG منیریه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG سیروس – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG خزانه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG فلاح – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG مسعودیه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG خانی آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG یافت آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG دروازه غار – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG امیریه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG مسعودیه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG افسریه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG علی آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG شکوفه – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG عبدل آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG یوسف آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG مطهری – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG فاطمی – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG عباس آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG جلفا – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG بهجت اباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG امام خمینی – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG سهروردی – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG آپادانا – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG نیلوفر – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG لاله زار – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG جمهوری – نمایندگی تعمیر ماکروویو LG بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073