مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو دوو

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

سفارش آنلاین :

سفارش آنلاین تعمیرات

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو دوو غرب تهران

نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو پونک – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو صادقیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو شهرک غرب – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو باغ فیض – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو طرشت – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو تهرانسر – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو چیتگر – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو بیمه – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو گیشا – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو شهران – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو کن – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو جنت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو آریاشهر – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو شهر زیبا – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو حصارک – نمایندگی تعمیر مایکروویو دوو کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو دوو در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دوو سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو دوو شمال تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو فرمانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو تجریش – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو قیطریه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو نیاوران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو آجودانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو قلهک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو پل رومی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو اقدسیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو جماران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو چیذر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو دارآباد – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو اراج – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو درکه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو ازگل – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو لویزان – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو سوهانک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو دروس – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو داوودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو زرگنده – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو فرشته – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو ولنجک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو محمودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو کامرانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو ظفر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو الهیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دوو پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو دوو در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو دوو در مرکز تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو مشیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو یاخچی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو نازی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو شوش – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو اتابک – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو خراسان – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو شاپور – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو جوادیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو مولوی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو منیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو سیروس – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو خزانه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو فلاح – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو خانی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو یافت آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو دروازه غار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو امیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو افسریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو علی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو شکوفه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو عبدل آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو یوسف آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو مطهری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو فاطمی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو عباس آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو جلفا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو بهجت اباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو امام خمینی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو سهروردی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو آپادانا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو نیلوفر – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو لاله زار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو جمهوری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دوو بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073