مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو فوما

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو فوما غرب تهران

نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما پونک – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما صادقیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما شهرک غرب – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما باغ فیض – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما طرشت – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما تهرانسر – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما چیتگر – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما بیمه – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما گیشا – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما شهران – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما کن – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما جنت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما آریاشهر – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما شهر زیبا – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما حصارک – نمایندگی تعمیر مایکروویو فوما کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو فوما در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فوما سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو فوما شمال تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما فرمانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما تجریش – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما قیطریه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما نیاوران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما آجودانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما قلهک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما پل رومی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما اقدسیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما جماران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما چیذر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما دارآباد – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما اراج – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما درکه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما ازگل – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما لویزان – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما سوهانک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما دروس – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما داوودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما زرگنده – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما فرشته – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما ولنجک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما محمودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما کامرانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما ظفر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما الهیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فوما پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو فوما در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو فوما در مرکز تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما مشیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما یاخچی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما نازی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما شوش – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما اتابک – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما خراسان – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما شاپور – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما جوادیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما مولوی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما منیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما سیروس – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما خزانه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما فلاح – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما خانی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما یافت آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما دروازه غار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما امیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما افسریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما علی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما شکوفه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما عبدل آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما یوسف آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما مطهری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما فاطمی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما عباس آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما جلفا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما بهجت اباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما امام خمینی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما سهروردی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما آپادانا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما نیلوفر – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما لاله زار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما جمهوری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فوما بهشتی

 

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073