مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو الکتا

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو الکتا غرب تهران

نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا پونک – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا صادقیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا شهرک غرب – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا باغ فیض – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا طرشت – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا تهرانسر – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا چیتگر – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا بیمه – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا گیشا – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا شهران – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا کن – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا جنت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا آریاشهر – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا شهر زیبا – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا حصارک – نمایندگی تعمیر مایکروویو الکتا کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو الکتا در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر الکتا سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو الکتا شمال تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا فرمانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا تجریش – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا قیطریه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا نیاوران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا آجودانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا قلهک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا پل رومی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا اقدسیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا جماران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا چیذر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا دارآباد – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا اراج – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا درکه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا ازگل – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا لویزان – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا سوهانک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا دروس – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا داوودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا زرگنده – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا فرشته – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا ولنجک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا محمودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا کامرانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا ظفر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا الهیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر الکتا پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو الکتا در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو الکتا در مرکز تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا مشیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا یاخچی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا نازی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا شوش – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا اتابک – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا خراسان – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا شاپور – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا جوادیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا مولوی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا منیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا سیروس – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا خزانه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا فلاح – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا خانی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا یافت آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا دروازه غار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا امیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا افسریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا علی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا شکوفه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا عبدل آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا یوسف آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا مطهری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا فاطمی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا عباس آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا جلفا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا بهجت اباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا امام خمینی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا سهروردی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا آپادانا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا نیلوفر – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا لاله زار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا جمهوری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو الکتا بهشتی

 

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073