مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو سولاردام ال جی

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر سولاردام الجی غرب تهران

نمایندگی تعمیر سولاردام الجی پونک – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی صادقیه – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی شهرک غرب – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی باغ فیض – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی طرشت – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی تهرانسر – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی چیتگر – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی بیمه – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی گیشا – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی شهران – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی کن – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی جنت آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی آریاشهر – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی شهر زیبا – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی حصارک – نمایندگی تعمیر سولاردام الجی کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر سولاردام الجی در شرق تهران

نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی پیروزی – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی مجیدیه – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی شهرک امید – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی باقری – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی تهرانپارس – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی تهران نو – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی حکیمیه – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی شمس آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی نظام آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی حشمتیه – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی دبستان – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی سیدخندان – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی افسریه – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی نارمک – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی سرسبز – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی رسالت – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی هنگام – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی الغدیر – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی وحیدیه – نمایندگی تعمیر سولاردام ال جی سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر سولاردام الجی شمال تهران

نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی فرمانیه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی تجریش – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی قیطریه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی نیاوران – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی آجودانیه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی قلهک – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی پل رومی – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی اقدسیه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی جماران – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی چیذر – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی دارآباد – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی اراج – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی درکه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی ازگل – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی لویزان – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی سوهانک – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی دروس – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی داوودیه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی زرگنده – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی فرشته – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی ولنجک – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی محمودیه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی کامرانیه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی ظفر – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی الهیه – نمایندگی تعمیرات سولاردام ال جی پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر سولاردام الجی در جنوب تهران

تعمیر سولاردام الجی در مرکز تهران

نمایندگی تعمیر سولاردام LG مشیریه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG یاخچی آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG نازی آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG شوش – نمایندگی تعمیر سولاردام LG اتابک – نمایندگی تعمیر سولاردام LG خراسان – نمایندگی تعمیر سولاردام LG شاپور – نمایندگی تعمیر سولاردام LG جوادیه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG مولوی – نمایندگی تعمیر سولاردام LG منیریه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG سیروس – نمایندگی تعمیر سولاردام LG خزانه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG فلاح – نمایندگی تعمیر سولاردام LG مسعودیه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG خانی آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG یافت آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG دروازه غار – نمایندگی تعمیر سولاردام LG امیریه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG مسعودیه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG افسریه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG علی آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG شکوفه – نمایندگی تعمیر سولاردام LG عبدل آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG یوسف آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG مطهری – نمایندگی تعمیر سولاردام LG فاطمی – نمایندگی تعمیر سولاردام LG عباس آباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG جلفا – نمایندگی تعمیر سولاردام LG خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیر سولاردام LG بهجت اباد – نمایندگی تعمیر سولاردام LG امام خمینی – نمایندگی تعمیر سولاردام LG سهروردی – نمایندگی تعمیر سولاردام LG آپادانا – نمایندگی تعمیر سولاردام LG نیلوفر – نمایندگی تعمیر سولاردام LG لاله زار – نمایندگی تعمیر سولاردام LG جمهوری – نمایندگی تعمیر سولاردام LG بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073