مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو فلر

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو فلر غرب تهران

نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر پونک – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر صادقیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر شهرک غرب – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر باغ فیض – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر طرشت – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر تهرانسر – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر چیتگر – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر بیمه – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر گیشا – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر شهران – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر کن – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر جنت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر آریاشهر – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر شهر زیبا – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر حصارک – نمایندگی تعمیر مایکروویو فلر کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو فلر در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر فلر سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو فلر شمال تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر فرمانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر تجریش – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر قیطریه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر نیاوران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر آجودانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر قلهک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر پل رومی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر اقدسیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر جماران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر چیذر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر دارآباد – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر اراج – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر درکه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر ازگل – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر لویزان – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر سوهانک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر دروس – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر داوودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر زرگنده – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر فرشته – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر ولنجک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر محمودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر کامرانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر ظفر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر الهیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر فلر پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو فلر در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو فلر در مرکز تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر مشیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر یاخچی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر نازی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر شوش – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر اتابک – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر خراسان – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر شاپور – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر جوادیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر مولوی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر منیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر سیروس – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر خزانه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر فلاح – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر خانی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر یافت آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر دروازه غار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر امیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر افسریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر علی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر شکوفه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر عبدل آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر یوسف آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر مطهری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر فاطمی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر عباس آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر جلفا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر بهجت اباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر امام خمینی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر سهروردی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر آپادانا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر نیلوفر – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر لاله زار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر جمهوری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو فلر بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073