مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو ناسیونال

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو ناسیونال غرب تهران

نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال پونک – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال صادقیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال شهرک غرب – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال باغ فیض – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال طرشت – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال تهرانسر – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال چیتگر – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال بیمه – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال گیشا – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال شهران – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال کن – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال جنت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال آریاشهر – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال شهر زیبا – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال حصارک – نمایندگی تعمیر مایکروویو ناسیونال کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو ناسیونال در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ناسیونال سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو ناسیونال شمال تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال فرمانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال تجریش – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال قیطریه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال نیاوران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال آجودانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال قلهک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال پل رومی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال اقدسیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال جماران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال چیذر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال دارآباد – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال اراج – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال درکه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال ازگل – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال لویزان – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال سوهانک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال دروس – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال داوودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال زرگنده – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال فرشته – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال ولنجک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال محمودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال کامرانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال ظفر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال الهیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ناسیونال پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو ناسیونال در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو ناسیونال در مرکز تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال مشیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال یاخچی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال نازی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال شوش – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال اتابک – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال خراسان – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال شاپور – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال جوادیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال مولوی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال منیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال سیروس – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال خزانه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال فلاح – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال خانی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال یافت آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال دروازه غار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال امیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال افسریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال علی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال شکوفه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال عبدل آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال یوسف آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال مطهری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال فاطمی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال عباس آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال جلفا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال بهجت اباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال امام خمینی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال سهروردی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال آپادانا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال نیلوفر – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال لاله زار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال جمهوری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ناسیونال بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073