مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو ویرپول

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو ویرپول غرب تهران

نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول پونک – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول صادقیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول شهرک غرب – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول باغ فیض – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول طرشت – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول تهرانسر – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول چیتگر – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول بیمه – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول گیشا – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول شهران – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول کن – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول جنت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول آریاشهر – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول شهر زیبا – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول حصارک – نمایندگی تعمیر مایکروویو ویرپول کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو ویرپول در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر ویرپول سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو ویرپول شمال تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول فرمانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول تجریش – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول قیطریه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول نیاوران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول آجودانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول قلهک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول پل رومی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول اقدسیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول جماران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول چیذر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول دارآباد – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول اراج – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول درکه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول ازگل – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول لویزان – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول سوهانک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول دروس – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول داوودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول زرگنده – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول فرشته – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول ولنجک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول محمودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول کامرانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول ظفر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول الهیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر ویرپول پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو ویرپول در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو ویرپول در مرکز تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول مشیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول یاخچی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول نازی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول شوش – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول اتابک – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول خراسان – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول شاپور – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول جوادیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول مولوی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول منیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول سیروس – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول خزانه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول فلاح – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول خانی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول یافت آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول دروازه غار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول امیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول افسریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول علی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول شکوفه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول عبدل آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول یوسف آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول مطهری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول فاطمی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول عباس آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول جلفا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول بهجت اباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول امام خمینی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول سهروردی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول آپادانا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول نیلوفر – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول لاله زار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول جمهوری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو ویرپول بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073