مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ غرب تهران

نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ پونک – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ صادقیه – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ شهرک غرب – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ باغ فیض – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ طرشت – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ تهرانسر – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ چیتگر – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ بیمه – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ گیشا – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ شهران – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ کن – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ جنت آباد – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ آریاشهر – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ شهر زیبا – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ حصارک – نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو سامسونگ شمال تهران

نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ فرمانیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ تجریش – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ قیطریه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ نیاوران – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ آجودانیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ قلهک – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ پل رومی – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ اقدسیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ جماران – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ چیذر – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ دارآباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ اراج – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ درکه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ ازگل – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ لویزان – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ مینی سیتی – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ سوهانک – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ دروس – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ داوودیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ زرگنده – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ فرشته – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ ولنجک – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ محمودیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ کامرانیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ ظفر – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ الهیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو سامسونگ در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو سامسونگ در مرکز تهران

نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ مشیریه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ یاخچی آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ نازی آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ شوش – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ اتابک – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ خراسان – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ شاپور – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ جوادیه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ مولوی – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ منیریه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ سیروس – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ خزانه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ فلاح – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ مسعودیه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ خانی آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ یافت آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ دروازه غار – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ امیریه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ مسعودیه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ افسریه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ علی آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ شکوفه – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ عبدل آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ یوسف آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ مطهری – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ فاطمی – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ عباس آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ جلفا – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ بهجت اباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ امام خمینی – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ سهروردی – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ آپادانا – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ نیلوفر – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ لاله زار – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ جمهوری – نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073