مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو بوتان

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو بوتان غرب تهران

نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان پونک – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان صادقیه – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان شهرک غرب – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان باغ فیض – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان طرشت – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان تهرانسر – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان چیتگر – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان بیمه – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان گیشا – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان شهران – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان کن – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان جنت آباد – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان آریاشهر – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان شهر زیبا – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان حصارک – نمایندگی تعمیر ماکروفر بوتان کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو بوتان در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر بوتان سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو بوتان شمال تهران

نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان فرمانیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان تجریش – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان قیطریه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان نیاوران – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان آجودانیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان قلهک – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان پل رومی – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان اقدسیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان جماران – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان چیذر – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان دارآباد – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان اراج – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان درکه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان ازگل – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان لویزان – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان سوهانک – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان دروس – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان داوودیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان زرگنده – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان فرشته – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان ولنجک – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان محمودیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان کامرانیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان ظفر – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان الهیه – نمایندگی تعمیرات مایکروویو بوتان پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو بوتان در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو بوتان در مرکز تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان مشیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان یاخچی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان نازی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان شوش – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان اتابک – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان خراسان – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان شاپور – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان جوادیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان مولوی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان منیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان سیروس – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان خزانه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان فلاح – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان خانی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان یافت آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان دروازه غار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان امیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان افسریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان علی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان شکوفه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان عبدل آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان یوسف آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان مطهری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان فاطمی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان عباس آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان جلفا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان بهجت اباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان امام خمینی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان سهروردی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان آپادانا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان نیلوفر – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان لاله زار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان جمهوری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو بوتان بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073