مناطق تحت پوشش نمایندگی تعمیر ماکروویو دلونگی

شماره تماس سراسری بدون پیش شماره

1669

شماره های تماس غرب تهران :

 ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۲۲۰۹۷۷۱۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰

 ۴۴۸۴۶۱۱۳ – ۴۴۲۷۹۱۸۶ – ۴۴۶۰۱۰۳۸ – ۴۴۴۰۱۸۱۱

مناطق تحت پوشش غرب تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو دلونگی غرب تهران

نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی پونک – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی صادقیه – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی شهرک غرب – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی  سعادت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی باغ فیض – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی طرشت – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی تهرانسر – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی چیتگر – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی شهرک گلستان – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی بیمه – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی بلوار فردوس – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی شهرک اکباتان – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی گیشا – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی شهران – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی کن – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی جنت آباد – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی آریاشهر – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی شهر زیبا – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی حصارک – نمایندگی تعمیر مایکروویو دلونگی کوهسار

شماره های تماس شرق تهران :

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۸۸۶۲۴۸۵۴

 ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۷۷۰۴۳۴۶۶

مناطق تحت پوشش شرق تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو دلونگی در شرق تهران

نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی پیروزی – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی مجیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی شهرک امید – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی باقری – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی تهرانپارس – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی نیرو هوایی – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی تهران نو – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی حکیمیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی شمس آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی نظام آباد – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی حشمتیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی دبستان – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی سیدخندان – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی افسریه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی نارمک – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی سرسبز – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی رسالت – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی هنگام – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی الغدیر – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی وحیدیه – نمایندگی تعمیر مایکروفر دلونگی سبلان

شماره های تماس شمال تهران :

 ۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۸۳۷۳۷۸۰ – ۸۶۰۱۸۳۷۹

۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۳۷۷۷۹۰ – ۲۲۱۷۵۱۰۸

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۴۸۷۲۶۷

 ۲۲۸۳۷۹۴۷ – ۲۲۱۷۵۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۳۸۷

۸۸۱۰۹۴۵۴ – ۸۶۰۱۸۳۷۹ – ۸۸۶۲۴۸۵۴ – ۸۸۰۴۶۹۹۵

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۷۵۲۳۸۷ – ۲۲۸۳۷۹۴۷

 ۲۲۹۱۳۶۲۳ – ۲۲۰۹۷۷۱۷

مناطق تحت پوشش شمال تهران :

نمایندگی تعمیر ماکروویو دلونگی شمال تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی فرمانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی تجریش – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی قیطریه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی نیاوران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی آجودانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی قلهک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی پل رومی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی اقدسیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی جماران – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی چیذر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی دارآباد – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی اراج – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی درکه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی ازگل – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی لویزان – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی مینی سیتی – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی سوهانک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی دروس – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی داوودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی زرگنده – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی فرشته – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی ولنجک – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی محمودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی کامرانیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی ظفر – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی الهیه – نمایندگی تعمیرات ماکروفر دلونگی پاسداران

شماره های تماس جنوب و مرکز تهران :

۸۸۰۴۶۹۹۵ – ۶۶۴۷۹۰۴۰

 ۸۶۰۱۸۳۷۹ , ۸۸۱۰۹۴۵۴

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۶۶۴۷۹۰۴۰

۸۸۰۴۶۹۹۵ , ۸۸۱۰۹۴۵۴ , ۸۸۳۷۳۷۸۰ , ۸۶۰۱۸۳۷۹

 ۲۲۷۵۲۳۸۷ , ۲۲۹۱۳۶۲۳ , ۲۲۸۳۷۹۴۷ , ۲۲۳۷۷۷۹۰ , ۲۲۱۷۵۱۰۸

مناطق تحت پوشش جنوب و مرکز تهران :

تعمیر ماکروویو دلونگی در جنوب تهران

تعمیر ماکروویو دلونگی در مرکز تهران

نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی مشیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی یاخچی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی نازی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی شوش – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی اتابک – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی خراسان – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی شاپور – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی جوادیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی مولوی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی منیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی سیروس – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی خزانه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی فلاح – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی خانی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی یافت آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی دروازه غار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی امیریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی مسعودیه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی افسریه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی علی آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی شکوفه – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی عبدل آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی یوسف آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی مطهری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی فاطمی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی عباس آباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی جلفا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی خواجه اعبدا… – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی بهجت اباد – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی امام خمینی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی سهروردی – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی آپادانا – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی نیلوفر – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی لاله زار – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی جمهوری – نمایندگی تعمیرات ماکروویو دلونگی بهشتی

شماره های نمایندگی کرج

با ما تماس بگیرید

شعبه ١
عظيميه ، گوهر دشت ، جهان شهر ، حصارك
چهارصد دستگاه
باغستان
شاهين ويلا ، شهرك اوج ، دهقان ويلا ،مهر ويلا ،حصارك
حسن آباد

شماره شعبه ١

32547007

34424735

34216956

شعبه ٢
مهرشهر ، گلشهر ، آق تپه ، كيانمهر

شماره شعبه شماره ٢

33300773

34216956

شعبه ٣
حصار ، خلج آباد ، كلاك ، جهان نما ، ورد آورد ، گرمدره ، پيكان شهر ، منظريه ، شهرك بنفشه ، شهرك وحدت
ملارد ، محمد شهر ، فرديس ، سرحد آباد ، ساساني ، مصباح، كرج نو ، كارخانه قند ، ميان جاده ، مشكين دشت ، ده كرج ، ذوب آهن

شماره شعبه ٣
32241103

32241073