1669 پشتیبانی سریع
نمایندگی تعمیرات

چگونه تسمه خشک کن الکتریکی را بررسی کنیم؟

549 بازدید
چگونه تسمه خشک کن الکتریکی را بررسی کنیم؟

تسمه، موتور را به دیگ  متصل می کند. اگر این تسمه پاره شده یا بسیار شل شود، دیگ  نچرخیده و لباس ها به درستی خشک نمی شوند. کشش مناسب، شکستگی و فرسودگی تسمه را بررسی کنید.

هشدار: پیش از تلاش برای بررسی، نگهداری یا تعمیر، حتماً مواد ایمنی را مطالعه کنید.

پیش از بررسی تسمه، خشک کن لباس را از برق بکشید یا برق را از جعبه فیوز یا پنل قطع جریان قطع کنید تا از برق گرفتگی اجتناب شود. شیر گاز وصل شده به خشک کن را نیز ببندید.

به موتور و تسمه دسترسی پیدا کنید. ممکن است بسته به مدل خشک کن، دسترسی به موتور و تسمه از جلو یا از عقب خشک کن صورت پذیرد. اگر نمی دانید که موتور در کدام قسمت خشک کن قرار دارد، پنل جلویی را بردارید. پنل باید بالا برده شده و برداشته شود اگر نتوانستید پنل را بردارید، ممکن است چند پیچ داشته باشد که باید باز شوند. اگر نمی توانید از جلو به موتور دسترسی پیدا کنید، پس مجبورید پنل پشتی را که در چهار گوشه اش پیچ دارد، بردارید.

تسمه دور دیگ ، زیر فولی زنجیر و دور فولی متحرک در موتور پیچیده شده است. فولی زنجیر (یا کِشنده) یک چرخ روی براکت منعطفی است که تسمه را در حالت کشیده نگه می دارد

زمانی که به محل تسمه رسیدید، مراقب گوشه های تیز اتاقک و نگهدارنده های داخلی باشید. تسمه را محکم بکشید. باید سفت باشد و کمی کشیده شود. بدنبال ترک خوردگی یا فرسودگی باشید. اگر ترک هایی مشاهده کردید یا فیبرهای تقویت کننده نازک شده بودند، تسمه باید تعویض شود.

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 1669